Meniu Închide
servicii_3

SERVICII CONTABILE

Servicii contabile

Bilanț contabil

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale (Bilanț Contabil) și semestriale dacă este cazul.

Evidență

Evidența și urmărirea modului în care clientul își îndeplinește obligațiile fiscale către stat.

Fiscale

Întocmirea situațiilor solicitate de către autoritățile fiscale precum și de către alte instituții ale statului.

Impozite

Calculul impozitelor datorate către bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale, asistență în completarea și depunerea declarațiilor către Administrația Fiscală.

Documente

Stablirea împreună cu clientul a documentelor privind evidența primară la nivelul societății, a fluxului în cadrul societății și instruirea personalului în ceea ce privește întocmirea acestora.

Înregistrare

Înregistrarea contabilă, conform legislației în vigoare, a documentelor prezentate de către client și punerea la dispoziția sa a acestor documente după înregistrare.

Balanță lunară

Întocmirea lunară a jurnalelor contabile obligatorii precum si a balanței lunare de verificare.

Verificare

Verificarea înregistrărilor primare efectuate de către personalul intern și corectarea eventualelor erori.

Servicii resurse umane

   Întocmirea tuturor documentelor în ceea ce privește angajarea de personal, modificare și încetare contracte de muncă, completare și depunere REVISAL.

   Întocmirea pontajelor pe baza foilor zilnice de prezență, precum și statele de plată lunare, concedii de odihnă, concedii medicale și popriri salariale.

Alte servicii

Asistență la întocmirea OP pentru plățile aferente obligațiilor fiscale.

Consultanță economică și financiară acordată clientului.

Analiză financiar-contabilă asupra activității economice a clientului.