Meniu Închide

Situația financiară – bilanțul contabil

Situația financiară – Bilanțul contabil este un rezumat, o sinteză a situației financiare la un moment dat pentru o societate comercială. Acesta conține informații despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) și pasive (capitalul propriu și datoriile).

Rolul unei situații financiare este acela de a reda o situație clară aferentă unei persoane juridice. În funcție de rezultatele obtinute în situatia financiară și de indicatorii economici și financiari calculați pe baza acestuia, o firmă își poate gestiona mai bine resursele și își poate orienta mai profitabil activitatea companiei.

Situatia financiară anuală sau semestrială se realizează în mai multe variante, după natura firmei (diferențiată în funcție de pragurile fiscale):

  • Bilanț contabil în sistem simplificat (pentru IMM-uri )
  • Bilanț contabil în sistem de bază (pentru întreprinderi mari).

Structura bilanțului contabil

  • Bilanțul propriu-zis
  • Contul de “profit și pierdere”
  • Anexa la bilanț
  • Raportul de gestiune

În general, bilanțul contabil  cuprinde activele în partea dreaptă, urmate de subtotal și total active, iar în partea stângă conține pasivele, structurate similar ca activele.

Există o serie de principii care trebuie urmărite atunci când se realizează un bilanț contabil:

  • Respectarea cu bună credință a regulilor privind evaluarea patrimoniului.
  • Concordanța dintre posturile înscrise în bilanț și datele înregistrate în contabilitate, puse în acord cu inventarul.

Când se întocmește o situație financiară?

Situația financiară se întocmește de două ori pe an, conform legislației în vigoare. Firma are obligativitatea, nu numai de a întocmi, dar și de a depune bilanțul contabil la Administrația Financiară în raza căreia este înregistrat sediul social, în termen de 150 de zile de la data încheierii exercițiului financiar. Deși legislația prevede întocmirea a două bilanțuri anuale, în practică, companiile obișnuiesc de a întocmi un bilanț lunar, intern, tocmai pentru a avea constant o imagine clară asupra situației patrimoniului.

Citește și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *